Павлодар қаласының

«Дарынды балаларға арналған №3 гимназиясы»

Мемлекеттік мекемесі

8 (7182) 55-16-71,
8 (7182) 55-14-78
ПӘНДІК ДЕКАДАЛАР

Бастауыш сынып декадасы 


Қазақ тілі мен әдебиет декадасы 


Тарих және құқық декадасы  


Шетел тілдер декадасы  


Жаратылыстану ғылымы декадасы  


Орыс тілі мен әдебиеті декадасы 


Дене тәрбиесі және спорт декадасы 


Декада наук политехнического цикла  


Эстетикалық бағыт пәндері декадасы


АПТАЛЫҚТАР

ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕКАДЫ

Месяц

Предметная декада

Ответственный ЗДУВР

Ответственный председатель МО

сентябрь

Фестиваль языков

Исмагулова З.М.

Шукоева Б.Т.
Байгужинова Г.Т.

октябрь

Декада естественных наук

Костюкова С.Б.

Хамитова Г.К.

ноябрь

Декада математики и информатики

Клауж Т.В.

Трапенок И.Н.

декабрь

Декада истории и ОГП

Исмагулова З.М.

Печеневская Т.М.

январь

Декада физкультуры и спорта

Костюкова С.Б.

Роот А.А.

февраль

Декада иностранных языков

Темирбаева Д.Д.

Монакова О.А.

март

Декада казахского языка и литературы

Исмагулова З.М.

Шукоева Б.Т.

апрель

Декада русского языка и литературы

Темирбаева Д.Д.

Валова М.В.

апрель

Декада предметов эстетического цикла

Хамзабаева Ж.А.

Шабулдаева Н.В.

май

Декада начальных классов

Суженова Б.С.

Кравчук Г.Н.